İş Hukuku

İş sözleşmelerinin hazırlanması veyahut feshi, tahsil edilemeyen maaş, kıdem, ihbar tazminatı alacakları, yıllık izin ücreti alacağı, fazla mesai ücreti alacağı, asgari geçim indirimi alacağı gibi alacaklar, işe iade davaları, sigortaya bildirilmeyen hizmetin tespiti gibi iş hukukundan doğan tüm uyuşmazlıklarda arabuluculuk görüşmelerinden dava sonuna kadar müvekkilin hakkını koruyacak en üst düzeyde hizmet vermekteyiz.

Av. Esma Gamze Türker; İstanbul Beylikdüzünde yer alan ofisinde yerli ve yabancı müvekkillerine dürüstülük, titizlik ve hakkaniyet ilkeleri ışığında sizin için gerekli avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmetini vermektedir.