Miras Hukuku

Vefat halinde; mirasçılar arasında, miras bırakanın mal varlıklarından doğan tüm hukuki uyuşmazlıklarda gerekli hukuki desteği sizlere sağlamaktayız.

Av. Esma Gamze Türker ; İstanbul Beylikdüzünde yer alan ofisinde yerli ve yabancı müvekkillerine dürüstlük ,titizlik ve hakkaniyet ilkeleri ışığında sizin için gerekli avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmetini vermektedir.