Av. Esma Gamze Türker

Avukat Esma Gamze Türker Avukatlık & Hukuki Danışmanlık İstanbul Beylikdüzünde yer alan ofisinde yerli ve yabancı müvekkillerine dürüstlük, titizlik ve hakkaniyet ilkeleri ışığında sizin için gerekli avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmetini vermektedir.

Müvekkilin başkalarına açıklamayacağı bilgileri tarafımıza sunması durumunda bu bilgileri özel kişisel bilgiler ve çok değerli ticari sırlar gibi güven mahremiyet ve güven kavramı kapsamında saklamak.

Üstlendiğimiz görevleri zamanında ve zorluklardan yılmadan başarıyla bitirmek.

Başarıya odaklanarak sürekli olarak gelişmeyi hedeflemek.

Misyon

Müvekkili temsil ve danışmanlık hizmeti faaliyetlerini ifa ederken; evrensel ahlaki, hukuki değerler, avukatlık mesleğinin temel ilkeleri ve yükümlülükleri çerçevesinde (Bağımsızlık, Özgürlük, Sır Saklama, Müvekkile Sadakat, Adil Olma, Hakkaniyet, Öz Denetim, Hukukun üstünlüğüne ve yargının adil yönetimine saygı, Avukatlık mesleğinin itibar ve onuru ile avukatın kişisel dürüstlük ve saygınlığı, Özen, Sürekli öğrenme, Yenilik ve teknoloji, Paylaşım, Öncülük, Bilimsellik, Değer yaratma, Üretme, Süreklilik v.b.) hareket etmek.

Toplumsal değerler ve hukuksal ilkeler çerçevesinde müvekkil ile karşılıklı saygı ve güvene dayalı ilişkiler kurmak.

Hukuki sorunlarda odaklı yaklaşım biçimi sergilemek.

Hukuki uyuşmazlıkları sadece dava avukatlığı ve çekişme olarak ele almayıp, gerektiğinde uzlaşarak en hızlı ve etkin şekilde çözümlemek.

Vizyon

Adalete ve hukuka olan saygı ve inancın artmasına katkıda bulunmak, müvekkillerimizin hak ve özgürlüklerini, karşılıklı saygı ve iş kuralları çerçevesinde, profesyonel olarak savunarak, kendilerine kaliteli hizmet vermek, hukuk sistemimizdeki tüm gelişme ve değişmeleri yakından takip ederek temsil edilen müvekkiller adına uygulamak; Saygın dürüst, güvenilir, çağdaş, atılımcı, başarılı bir vizyonla adaletin gerçekleşmesi için çalışmaktır.

Kişi ve kurumların haklarını en iyi şekilde savunmak ve tasarruflarının hukukun üstünlüğü ve adalet ilkesi çerçevesinde yerine getirilmesine yardımcı olmak, hukuk kültürünün ve adalet bilincinin gelişip serpilmesine anlamlı katkıda bulunarak, ülke ve dünya sorunları ile yakından ilgilenen, ulusal ve küresel ölçekteki gelişmeleri yorumlayıp değerlendirebilecek nitelikte alanında seçin bir Avukatlık Bürosu olmaktır.

Bize Ulaşın

Avukat Esma Gamze Türker

Mevlana Mahallesi, Sultan Ahmet Cad.,
Delta Plaza İç Yolu A2 Blok No:7 D:11,
34515 Esenyurt/İstanbul

E-Mail : info@esmagamzeturker.av.tr
Tel : 0 534 390 56 22