İcra İflas Hukuku

Çek, senet, cari hesap veyahut sözleşmeden doğan tüm alacakların tahsiline ilişkin icra hukuku alanında alacaklarınızı en kısa sürede almanıza yönelik gerekli icrai avukatlık hizmeti yapmaktayız.

Av. Esma Gamze Türker; İstanbul Beylikdüzü’nde yer alan ofisinde yerli ve yabancı müvekkillerine dürüstlük, titizlik ve hakkaniyet ilkeleri ışığında sizin için gerekli avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmetini vermektedir.