Miras Hukuku

Miras Hukuku

Vefat halinde ; mirasçılar arasında ,miras bırakanın mal varlıklarından doğan tüm hukuki uyuşmazlıklarda gerekli hukuki desteği sizlerere sağlamaktayız.

Av.Esma Gamze Türker ; İstanbul Beylikdüzü’nde yer alan ofisinde yerli ve yabancı müvekkillerine dürüstülük ,titizlik ve hakkaniyet ilkeleri ışığında sizin için gerekli avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmetini vermektedir.