Faaliyet Alanları

Ceza Hukuku

Ceza soruşturmasının başlamasından iddianamenin düzenlenerek ceza yargılamasının yapıldığı kovuşturma aşamasının sonuna kadar müvekkilin haklarını en üst düzeyde koruyacak şekilde TCK da tanımlanan tüm suçlara ilişkin davalarda sanık müdafiiliği ve müşteki(şikayetçi) vekilliği görevlerini üstlenmekteyiz.

Aile Hukuku

Müvekkillerimizin talepleri doğrultusunda Anlaşmalı veyahut Çekişmeli Boşanma,Maddi-Manevi Tazminat,Nafaka,Velayet,Mal Paylaşımı,Soybağı gibi aile hukukundan doğan tüm uyuşmazlıklarda müvekkillerimize hukuki destek vermekteyiz.

İş Hukuku

İş sözleşmelerinin hazırlanması veyahut feshi, tahsil edilemeyen maaş, kıdem, ihbar tazminatı alacakları , yıllık izin ücreti alacağı, fazla mesai ücreti alacağı, asgari geçim indirimi alacağı gibi alacaklar ,işe iade davaları, sigortaya bildirilmeyen hizmetin tespiti gibi iş hukukundan doğan tüm uyuşmazlıklarda arabuluculuk görüşmelerinden dava sonuna kadar müvekkilin hakkını koruyacak en üst düzeyde hizmet vermekteyiz.

Gayrimenkul Hukuku

Gayrimenkullerin alım satımı ve kiralanmasına ilişkin sözleşmelerden kaynaklanan tüm uyuşmazlıklar,tapu iptal tescil davaları,kat karşılığı inşaat sözleşmelerinden doğan uyuşmazlıklar,kat mülkiyetinden doğan uyuşmazlıklar,ortaklığın giderilmesi davaları gibi gayrimenkullere ilişkin tüm dava ve hukuki süreçlerde müvekkillerimize hukuki destek vermekteyiz.

Ticaret/Şirketler Hukuku

Ticari hayatın bir neticesi olarak müvekkillerimizin karşısına çıkan ticari uyuşmazlıklarda müvekkillerimize gerekli tüm danışmanlık ve avukatlık hizmetini sağlamaktayız.

Miras Hukuku

Vefat halinde ; mirasçılar arasında ,miras bırakanın mal varlıklarından doğan tüm hukuki uyuşmazlıklarda gerekli hukuki desteği sizlerere sağlamaktayız

İcra İflas Hukuku

Çek,senet,cari hesap veyahut sözleşmeden doğan tüm alacakların tahsiline ilişkin icra hukuku alanında alacaklarınızı en kısa sürede almanıza yönelik gerekli icrai avukatlık hizmeti yapmaktayız.

Yabancılar Hukuku

Ülkemizde bulunan yabancıların çalışma,ikamet,vatandaşlık,deport ve benzeri ülkemizde yaşadığı tüm hukuki sorunlara gerekli avukatlık hizmetini vermekteyiz. Av.Esma Gamze Türker akıcı İngilizce bilmektedir.